Welcome to DIYLifestyleBlogs

ยินดีต้อนรับสู่ Blog ของ LillyLhin♡

ช่วงก่อนโควิด LillyLhin ชอบเดินทางไปโน่น ไปนี่ แต่หลังโควิดก็เรียน mindset และ soft skill ต่างๆ เพื่อพัฒนาตัวเองมากขึ้น ตอนนี้รู้สึกหลงไหลกับการเดินทางภายในจิตใจและมีความสุขกับชีวิตในทุกวัน 🙂

ขอให้ผู้อ่าน มีความสุขเช่นกันนะคะ ♡

Fall in love with the process of becoming the better version♡

DIYINSPIRENOW

LillyLhin เริ่มเรียน mindset และ soft skills มาตั้งแต่ปลายปี 2019 มีการเรียน และฝึกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการเรียนพัฒนาตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเว็บไซต์ DIYINSPIRENOW สำหรับใครที่สนใจอ่านเรื่องไลฟ์สไตล์ และพัฒนาตัวเอง ลองแวะเข้าไปอ่านกันดูนะคะ ♡

IROIRO

Blog ต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องเดินทางท่องเที่ยว ที่เป็นความสนใจของ LillyLhin ♡